Skip to this view's content

Pojęcie funkcji i funkcja liniowa

O kursie

Kurs "Funkcje - Pojęcie funkcji i funkcja liniowa" dotyczy funkcji liniowej, jej właściwości i zastosowań.

Przykładów zastosowań funkcji w życiu codziennym moglibyśmy przytoczyć tysiące. Wykorzystujemy je w meteorologii, bankowości i finansach, nawet w sporcie – do badania i optymalizowania wydolności zawodników, tak by mogli bić kolejne rekordy, a także np. do analizowania toru lotu skoczków narciarskich, tak by osiągali jak największe odległości.

Podczas kursu zajmiemy się m.in.:

 • definicją funkcji;
 • omówieniem funkcji liniowej oraz jej właściwości;
 • objaśnieniem, co to jest układ współrzędnych;
 • definicją punktu, odcinka, półprostej i prostej;
 • omówieniem zagadnienia symetrii.

Przed przystąpieniem do kursu przypomnij sobie:

 • Co to jest układ współrzędnych, która oś, to oś X (czyli odciętych), a która Y (czyli rzędnych)? Co to znaczy, że punkt ma współrzędne (3,4), jak zaznaczyć go w układzie współrzędnych i jak numerujemy ćwiartki układu współrzędnych?
 • Jak odczytywać dane liczbowe z różnych diagramów, wykresów, tabel?
 • Czym są prosta, półprosta, punkt, odcinek i jak się je oznacza literami? Co to znaczy, że proste lub odcinki są prostopadłe lub równoległe?
 • Jak rozwiązywać proste równania z niewiadomą (np. x) oraz układy równań?
 • Czym są oś symetrii i środek symetrii oraz figury osiowo- lub środkowosymetryczne?

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KURSU ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z KURSEM "LICZBY I WYRAŻENIA"

Zagadnienia

  Moduł 1: Funkcje – definicja i własności
 • Definicja funkcji;
 • Odczytywanie własności funkcji z wykresu;
 • Opisywanie własności funkcji na podstawie wzoru.
  Moduł 2: Wykresy funkcji. Przekształcenia wykresów funkcji
 • Wykresy podstawowych funkcji;
 • Przekształcenia wykresów funkcji;
  Moduł 3: Funkcja liniowa. Równoległość i prostopadłość prostych
 • Funkcja liniowa – pojęcie i wzór;
 • Znaczenie współczynników funkcji liniowej i ich interpretacja na wykresie;
 • Równoległość i prostopadłość prostych. Wyznaczanie prostej równoległej i prostopadłej do danej prostej i przechodzącej przez dany punkt.
  Moduł 4: Układy równań liniowych
 • Układy równań liniowych. Metoda podstawiania i przeciwnych współczynników;
 • Graficzna interpretacja układów równań linowych. Układ oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny;
 • Zadania z treścią - układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi.

Pracownicy naukowi i dydaktyczni

Course Staff Image #2

Ireneusz Krysowaty

Asystent naukowo-dydaktyczny w pionie rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej. Zajmuje się m.in. wsparciem procesu komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych uczelni. Prowadzi zajęcia z zakresu diagnostyki technicznej oraz układów elektronicznych. W obszarze bliskich zainteresowań pozostają: systemy biometrycznej autentykacji oraz systemy technicznej i fizycznej ochrony osób i mienia.

Course Staff Image #1

Paweł Niedziejko

Kierownik działu informatyki Wojskowej Akademii Technicznej. Wieloletni wykładowca WAT w obszarze m.in. BMS, data center, zasilania gwarantowanego, interfejsów pomiarowych i protokołów komunikacyjnych. Specjalista w zakresie systemów i sieci oraz bezpieczeństwa IT.

Course Staff Image #2

Joanna Ponikowska

Absolwentka Wydziału Inżynierii Produkcji, Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych Studiów Matematycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Założycielka i od ponad 5 lat właścicielka firmy edukacyjnej EDUCHATA, zajmującej się kształceniem pozalekcyjnym uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych z zakresu przedmiotów ścisłych. Dzięki wieloletniej praktyce zna bieżące wymogi edukacyjne i standardy obowiązujące na egzaminach. Przygotowanie pedagogiczne zdobyte w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego sprawia, że posiada odpowiednie podejście do uczniów, wie, jak postępować z osobami z trudnościami w nauce, oraz jak dostosować metody i zakres materiału do ich możliwości.

Course Staff Image #2

dr inż. Piotr Sprawka

Adiunkt oraz Kierownik Zespołu Analiz i Ekspertyz Wojskowej Akademii Technicznej. W jego obszarze zainteresowań jest zastosowanie nauk ścisłych w rzeczywistych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Jest wykładowcą prowadzącym między innymi wykłady z Mechaniki i Budowy Maszyn, Podstaw Mechatroniki, Wyposażenia elektrycznego i elektronicznego maszyn inżynieryjnych. Jest autorem i współautorem ponad kilkudziesięciu artykułów naukowych z obszaru zastosowania teorii w konstrukcji maszyn i urządzeń, oraz współautorem dwóch podręczników akademickich. Od 2014 jest Sekretarzem Rady Naukowo Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Course Staff Image #2

dr inż. Piotr Ostrowski

Adiunkt oraz Główny specjalista ds. energetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Sekretarz komitetu technicznego Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej IEC TC 27. Specjalista w zakresie elektroenergetyki, modelowania fizycznych pól sprzężonych metodą elementu skończonego, przemian elektrotermicznych. W sferze zamiłowań pozostają systemy energetyki odnawialnej, systemy energetyki rozproszonej, automatyka i sterowanie, maszyny elektryczne i transformatory oraz ochrona energetycznej infrastruktury krytycznej.

 1. Numer kursu

  WAT002
 2. Początek zajęć

  01.01.2018