Skip to this view's content

O kursie

Liczby otaczają nas z każdej strony. Liczby to ceny w sklepach, nasze oszczędności na koncie bankowym, kredyt. Bez liczb nie sposób wyrazić odległości, rozmiaru, wagi, temperatury, wysokości, szerokości itp. Ułamki – połówki, ćwiartki – to również liczby. To dzięki liczbom powstały komputery, gry komputerowe, telefony, tablety, internet i inne przydatne wynalazki.

Podczas kursu zajmiemy się m.in.:

 • definicją i klasyfikacją liczb;
 • omówieniem działań na liczbach, procentach, potęgach i pierwiastkach;
 • wyjaśnieniem pojęć: logarytm i wyrażenie algebraiczne oraz skala i jednostka.

Przed przystąpieniem do kursu przypomnij sobie:

 • Obliczenia „pod kreską” oraz działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych (zwróć uwagę, kiedy przesuwać przecinek w prawo, a kiedy w lewo i co się dzieje z przecinkami w poszczególnych działaniach: dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu).
 • Co to jest procent, jak się go wykorzystuje do obliczeń w zadaniach z treścią?
 • Czym są i jak obliczamy potęgi i pierwiastki?
 • Przeliczenia jednostek (długości, masy, pojemności).
 • Działania na wyrażeniach algebraicznych, redukcję wyrazów podobnych, czyli wszelkie obliczenia na „literkach” zamiast liczb.

Zagadnienia

  Moduł 1: Zbiory i liczby
 • Zbiory. Klasyfikacja liczb;
 • Działania na liczbach całkowitych i wymiernych;
 • Kolejność wykonywania działań. Zero i jego klasyfikacja;
 • Przybliżenia. Błąd względny i bezwzględny;
  Moduł 2: Procenty
 • Procenty – pojęcia wstępne;
 • Typy zadań z procentami;
 • Podwyżki i obniżki.
  Moduł 3: Potęgi i pierwiastki
 • Potęgi – działania na potęgach;
 • Działania na pierwiastkach;
  Moduł 4: Logarytmy, wyrażenia algebraiczne. Skala, jednostki
 • Logarytmy - działania na logarytmach;
 • Zamiany jednostek;
 • Skala;
 • Wzory skróconego mnożenia i przekształcanie wzorów
  Moduł 5: Ciągi. Procent prosty i składany
 • Ciągi liczbowe – pojęcia ogólne;
 • Ciąg arytmetyczny;
 • Ciąg geometryczny;
 • Procent prosty i składany;

Pracownicy naukowi i dydaktyczni

Course Staff Image #2

Ireneusz Krysowaty

Asystent naukowo-dydaktyczny w pionie rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej. Zajmuje się m.in. wsparciem procesu komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych uczelni. Prowadzi zajęcia z zakresu diagnostyki technicznej oraz układów elektronicznych. W obszarze bliskich zainteresowań pozostają: systemy biometrycznej autentykacji oraz systemy technicznej i fizycznej ochrony osób i mienia.

Course Staff Image #1

Paweł Niedziejko

Kierownik działu informatyki Wojskowej Akademii Technicznej. Wieloletni wykładowca WAT w obszarze m.in. BMS, data center, zasilania gwarantowanego, interfejsów pomiarowych i protokołów komunikacyjnych. Specjalista w zakresie systemów i sieci oraz bezpieczeństwa IT.

Course Staff Image #2

Joanna Ponikowska

Absolwentka Wydziału Inżynierii Produkcji, Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych Studiów Matematycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Założycielka i od ponad 5 lat właścicielka firmy edukacyjnej EDUCHATA, zajmującej się kształceniem pozalekcyjnym uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych z zakresu przedmiotów ścisłych. Dzięki wieloletniej praktyce zna bieżące wymogi edukacyjne i standardy obowiązujące na egzaminach. Przygotowanie pedagogiczne zdobyte w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego sprawia, że posiada odpowiednie podejście do uczniów, wie, jak postępować z osobami z trudnościami w nauce, oraz jak dostosować metody i zakres materiału do ich możliwości.

Course Staff Image #2

dr inż. Piotr Sprawka

Adiunkt oraz Kierownik Zespołu Analiz i Ekspertyz Wojskowej Akademii Technicznej. W jego obszarze zainteresowań jest zastosowanie nauk ścisłych w rzeczywistych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Jest wykładowcą prowadzącym między innymi wykłady z Mechaniki i Budowy Maszyn, Podstaw Mechatroniki, Wyposażenia elektrycznego i elektronicznego maszyn inżynieryjnych. Jest autorem i współautorem ponad kilkudziesięciu artykułów naukowych z obszaru zastosowania teorii w konstrukcji maszyn i urządzeń, oraz współautorem dwóch podręczników akademickich. Od 2014 jest Sekretarzem Rady Naukowo Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Course Staff Image #2

dr inż. Piotr Ostrowski

Adiunkt oraz Główny specjalista ds. energetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Sekretarz komitetu technicznego Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej IEC TC 27. Specjalista w zakresie elektroenergetyki, modelowania fizycznych pól sprzężonych metodą elementu skończonego, przemian elektrotermicznych. W sferze zamiłowań pozostają systemy energetyki odnawialnej, systemy energetyki rozproszonej, automatyka i sterowanie, maszyny elektryczne i transformatory oraz ochrona energetycznej infrastruktury krytycznej.

 1. Numer kursu

  WAT001
 2. Początek zajęć

  01.01.2018