Skip to this view's content

Opis kursu

Na tym kursie poznasz barwy i zapachy świata owadów. Dowiesz się, których z nich nie należy w żadnym wypadku jeść. Zobaczysz ile oczu ma gąsienica i czym różnią się one od naszych oczu. Okazuje się, że nawet tak prymitywny owad czuje zapachy, co może przydać się do przywabienia lub odstraszenia go. Podstawą wszelkiego życia jest woda i węgiel. Przekonasz się o kosmicznym pochodzeniu wody i poznasz naukowe podstawy używania jej w kuchni. Od węgla zaś zaczniemy naszą wędrówkę do świata cząstek elementarnych po czym zupełnie odlecimy w kosmos.

Wymagania wstępne

Kurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkich dorosłych zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych.

Autorzy kursu

Marek W. Kozłowski

dr hab. prof. SGGW Marek W. Kozłowski

Jest profesorem w Katedrze Entomologii Stosowanej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, wiceprezesem oraz współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Etologicznego. Na macierzystej uczelni prowadzi wykłady z przedmiotów obejmujących entomologię ogólną, ewolucję i ekologię owadów, zachowania rozrodcze zwierząt i nowoczesne metody ochrony roślin. Pracę badawczą (ekologia behawioralna owadów, powiązania między owadami i roślinami, fizjologia chemoreceptorów owadów) łączy od lat z pasją docierania do rozmaitych miejsc zasiedlanych przez owady. Już jako student wyrzucił zatruwaczkę i przestał kolekcjonować martwe okazy entomologiczne na rzecz dokumentacji fotograficznej i filmowej. Przez lata, chodząc po łąkach, zaroślach i mokradłach, nacisnął kilkadziesiąt tysięcy razy spust migawki aparatu fotograficznego lub włączył bieg kamerę, gromadząc setki godzin rejestracji filmowych. Jest autorem książek (m in. z serii „Owady Polski”) oraz telewizyjnych filmów przyrodniczych, w tym we współpracy z Davidem Attenborough z BBC.

Marian Rusek

dr hab. Marian Rusek

Adiunkt, Kierownik Zakładu Fizyki Technicznej, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Informatyki SGGW. Absolwent wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej (1991) oraz studiów doktoranckich przy Instytucie Fizyki PAN (1996). W roku 2009 w Instytucie Fizyki PAN uzyskał habilitację z fizyki teoretycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu narzędzi e-learningowych, tworzenia oraz prowadzenia zajęć e-learningowych. W latach 2009-2013 pełnił funkcję zastępcy kierownika do spraw merytorycznych w projekcie PO KL pt. “Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów”.

Zbigniew Rusinowski

dr Zbigniew Rusinowski

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ogrodnictwo i Szkoły Głównej Handlowej zarządzanie, ukończył dwa podyplomowe studia pedagogiczne i jedno z metod statystycznych Instytutu PAN. Uzyskał „Indeks na studia”, jako laureat olimpiady przedmiotowej w zakresie nauk rolniczych, laureat wydziałowego konkursu prac magisterskich, obronił doktorat z zakresu genetyki i biotechnologii. Autor programów przedmiotów akademickich z zakresu genetyki, ochrony przyrody, statystyki i systemów informatycznych. W czasie pracy na WOBiAK SGGW początkowo nieformalny mentor grupy zainteresowanych e-learningiem nauczycieli akademickich, dążący do stworzenia na Wydziale kaskadowego systemu doskonalenia warsztatu dydaktycznego w zakresie efektywnego wykorzystania technologii w procesie kształcenia, a następnie pełnomocnik dziekana. Autor licznych publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach, promotor prac dyplomowych z zakresu marketingu, ochrony przyrody i genetyki. Poza zainteresowaniami naukowymi posiada doświadczenie zawodowe pracując, jako informatyk i specjalista w dziedzinie marketingu internetowego a następnie właściciel firmy branży e-handlu i e-marketingu. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji branżowych. Prywatnie „fan” nowych technologii i podróży, wieloletni prezes a następnie opiekun studenckiego klubu podróżniczego „SKP4”, uprawia turystykę górską, rowerową i narciarską. Aktywny sportowo od wielu lat bierze udział w narciarskich maratonach biegowych.

Piotr Stachura

dr Piotr Stachura

Adiunkt, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Zastosowań Matematyki SGGW.

Często zadawane pytania

Jakie wątki tematyczne i tematy zajęć obejmuje ten kurs?

Kurs składa się z czterech lekcji:

  1. Barwy i zapachy świata
  2. Cykle, rytmy i czas
  3. Woda - cud natury
  4. Największe i najmniejsze

Jaki jest cel kształcenia na tym kursie?

Ogólnym celem kształcenia jest rozumienie metody naukowej, polegającej na stawianiu hipotez i ich weryfikowaniu za pomocą obserwacji i eksperymentów.

Jakie treści nauczania są przekazywane na tym kursie?

Treści nauczania obejmują prezentację zjawisk codziennego życia i ciekawostek, w wyjaśnianiu których pomocna jest nauka.

  1. Numer kursu

    PRZYRODA3
  2. Początek zajęć

    14.02.2016